Komunikační mentoring

Vykomunikujte

své místo

v tlupě


Komunikační mentoring

Vykomunikujte

své místo

v tlupě

Informace

O mně

Jarmila Skopalová je dramaturgyně, moderátorka a lektorka kurzů a seminářů komunikačních dovedností. Ve své kariéře získala zkušenosti na jevišti legendární Lyry Pragensis, poté v několika rozhlasových stanicích jako moderátorka a zprávařka a v TV Nova (redaktorka Snídaně s Novou), Prima (dramaturgyně), v České televizi (dramaturgyně a vedoucí projektů zábavné tvorby), v TV Metropol (moderátorka a dramaturgyně) a v TV Barrandov (šéfdramaturg vlastní tvorby). V seminářích se věnuje verbální i neverbální komunikaci a řešení krizových či stresujících situací proměnou komunikace. Všechny teoretické poznatky si účastníci ihned vyzkouší při praktickém nácviku. Jakákoliv komunikace vytvoří vztah, aniž si to často uvědomujeme. Poznání vlastních impulzů pomáhá vytvářet bezkonfliktní vztahy. Proto lektorka pracuje nejen ve skupinách, ale i individuálně či při párových konzultacích.

Komunikační

mentoring

 

Efektivnější komunikace vede ke zlepšení vztahů na pracovišti, ke zvýšení loajality, motivace a výkonu zaměstnanců.

 

Budu s vámi přímo na vašem pracovišti po celý den jako tichý společník, pozorovatel. 

Budu vás i vaše kolegy a klienty sledovat při jednání osobním, telefonickém a v případě potřeby i psaném. Budu se soustředit na váš postoj, posed, gesta, mimiku, hlas a výběr slov, řeč těla při osobní komunikaci s jednotlivcem i se skupinou. Probereme vaše oblečení a celkový vzhled. Také uzpůsobení vaší kanceláře pro efektivní komunikaci - pracovní stůl, sezení, rozmístění vzhledem k oknům a dveřím.

Doporučuji 4 hodiny vaší pracovní doby a 2 hodiny soukromé konzultace nad výsledky.

Dozvíte se o sobě víc než při kolektivních seminářích či přednáškách. Zacílíte přímo na problémy, které potřebujete vyřešit. Vyřešíte krizové situace efektivněji a rychleji, přímo v centru jejich výskytu, s lidmi, se kterými se do nich dostáváte. 

 

Semináře

Tlupu tvoří jedinci. 
Partu tvoří kamarádi. 
Firmu tvoří zaměstnanci. 
Pohromadě nás drží komunikace. 
Propojit se znamená vytvořit budoucnost.

Vyberte si téma semináře nebo workshopu, které je právě teď to vaše. 
Semináře a workshopy se mohou tematicky kombinovat podle konkrétního zadání. 
Počet účastníků je u většiny workshopů omezen, protože důraz je na individuálním přístupu a praktických cvičeních. Každý účastník si odnese konkrétní způsob řešení situace, která ho trápí. 
Postupy moderních způsobů práce s osobností: Emoční kód (jsem certifikovaný praktik), Psych-K, Hakomi, H.E.A.R.T., ale také starodávný enneagram, který se stále projevuje jako velmi konkrétní pomocník v každodenním životě. 
Nejoblíbenější workshopy roku 2018: Nedostatek sebevědomí a fígle, jak na to, Neverbální komunikace a její velmi hlasité projevy, Základy prezentace a storytelling jako její moderní forma.

Aktuální semináře

13.5. Mendelu Brno - Neverbální komunikace

20.5. Vox Praha - Nedostatek sebevědomí v komunikaci

22.4. Vox Praha - Proč jsme ve stresu?

6.5. KKIVI Hradec králové - Fake news x informace (mediální gramotnost)

Čtěte více

Individuální

konzultace

Individuální konzultace probíhají v předem dohodnutém prostoru. Nedoporučuji domácí prostředí klienta. Při konzultacích vycházím z problému, který si klient vydefinuje. 

 

Párová

konzultace

V párové komunikaci razím motto: „Zajímá mě vypravěč, nikoliv příběh.“ Citát Dr. Halko Weiss, H.E.A.R.T. - Ideální pro páry, které  se neshodnou na tom, zda někam jít  nebo ne - Spolu totiž  nebudeme hledat, kdo má  pravdu,  kdo komu ublížil  a kdo je vinen. U nás není  dobře  a  není špatně.  Věci jsou takové, jaké  jsou. - Nebudeme pozorovat toho druhého.  Budeme pozorovat sebe. Vrátíme se k tomu, co cítíme my a nebudeme hodnotit, co dělá nebo jak se tváří  ten druhý. - Zkusíte si, jaké to je být spolu a přesto  být sami za sebe.

mediální

TRÉNINKY

Chcete se stát moderátorem a nejste si jisti sami sebou? 
Chcete šikovného zaměstnance pověřit moderováním vašich firemních akcí? Postavil vás život do role dramaturga a vy si nejste jisti, v čem spočívá jeho práce? 
Je před vámi veřejné vystoupení?
Chcete pomoci dopracovat váš projev či rozhovor? 
Máte trému, protože nevíte, do čeho jdete? 
Vystupování na veřejnosti či v médiích spolu můžeme trénovat v sestavě, která vám bude vyhovovat. Vyberte si ta témata, která vás zajímají, či situace, které vás čekají. 

Práce s hostem a s publikem, stavba rozhovoru, moderace speciálních pořadů 
- oborové komerční pořady (teleshopping, product placement), hlasová příprava

Dramaturgické principy a postupy v různých typech pořadů (seriál, event, film, zábavné pořady, zájmové magazíny)

Tvář firmy - Obraz firmy na veřejnosti a já jako nosič jejího jména (image) 
 

Reference

Božena Ranecká, specialista PR a interní komunikace

"Zaměstnanci naší firmy ( vrcholový a střední management a mladí adepti na tyto pozice) se účastnili čtyřdenní Komunikační akademie Hospodářské komory Havlíčkův Brod. Všichni účastníci hodnotili kurz pozitivně, jako velmi přínosný. Oceňovali profesionální a individuální přístup lektorky ke každému z nich, přizpůsobení výkladu, rozbor témat do detailů a praktickou část s nácvikem typů komunikace v různých situacích."

Reference

Herecké role v praxi personalisty - Havlíčkův Brod únor 2017:

Bc. Lenka Valová, B:TECH

"Název školení ve mně trochu budil obavy, jak to bude s autenticitou a předstíráním, téma pro mě bylo zcela nové a neuměla jsem si pod ním nic představit. Herecká role jako ochrana a pomoc při zvládnutí vlastní komunikace v náročných situací mě nadchla, včetně teoretického kontextu vysvětleného lektorkou. Je neuvěřitelné jak se lektorce do tak krátkého času podařilo dostat teorii, praktickou část vlastní tvorby role i jejího vyzkoušení formou zážitku. Umím si představit i celodenní akci. Pro mě osobně to byl velmi transformační zážitek s velkým dopadem do skutečného pracovního života.Děkuji!!"

Reference

Ing. Zdenka Vostrovská, CSc., předsedkyně představenstva a výkonná ředitelka 1.VOX a.s.

„Semináře Mgr. Jarmily Skopalové jsou jedinečné svojí praktičností a ojedinělým individuálním přístupem. Každý účastník si odnese přesně ty informace, které pro sebe potřebuje. I to je důvodem nebývale širokého spektra účastníků – od státní správy až po velké soukromé subjekty. Z její učebny se vždy ozývá smích, ale ve chvílích cvičení vyžaduje i na chodbách naprostý klid. Pro svoje „ovečky“ vždy vytvoří bezpečné prostředí, kde se střídají emoce, ale končí se vždy s úlevou a úsměvem.“

KONTAKT

Jarmila skopalová

+420 773 64 59 16

skopalova@generacevysocina.cz

GENERACE VYSOČINA s.r.o.

Palackého 220, 588 13

Polná Ič: 029 70 287

generace vysočina 2019 ® Všechna práva vyhrazena.
Vytvořila společnost Novotný fotograf