Mediální tréninky
Vypracování dle individuálního zadání

Dnešní technika umožňuje zprostředkovat obraz okamžitě odkudkoliv a kamkoliv. Zároveň bývá často takový přenos bez zásahu střihu přímo živě, to znamená, že cokoliv vypustíme do světa, už nemůžeme vzít zpátky.

Vyzkoušíme si reakce na moderátora v různých typech pořadů. Každý moderátor má jiný přístup k hostovi i k publiku. Je třeba umět se přizpůsobit, nenechat se vykolejit, ale ani ukolébat.

Naučíme se hlídat si svůj posed či postoj před lidmi kdekoliv tak, aby i neprofesionální natáčení nezpůsobilo šrám na naší pověsti.Budeme navíc pracovat na projevu jevištním, protože dnes opravdu díky novým médiím dochází často k tomu, že je host pozván na akci, kde jsou kamery - na besedu, večírek či prezentaci - a je natočen, aniž to předem věděl. Ukážeme si, jak upravit svůj zevnějšek. A naučíme se ptát na základní věci - jsem při tomto rozhovoru také natáčen? Uvidím sestřih? Jestliže ne - potřebuji chvíli na to se upravit.

O tom, kdo se objeví na obrazovce nebo v rádiu nerozhodujeme my, ale média. Svět je dnes obestřen virtuální sítí médií, televizí, rádií, novin, internetu, a neunikne mu nikdo, stane-li se předmětem zájmu médií.

Segmenty, ze kterých se skládají mediální tréninky:

Dialog jako vztah, emocionální příprava na jednání. Tréma, nejistota, vztek, nafoukanost. Herecký způsob zvládání vlastního těla a jeho projevů. Úvod do Hakomi. Praktická cvičení - řeč těla jako prvek komunikace ven i dovnitř. Tělo dokáže ovlivnit náš vlastní vnitřní pocit. 

Hakomi jako somatická psychoterapie, která pomůže v každé krizové situaci. Žití v přítomném okamžiku, v TEĎ - mindfulness. Využití tohoto sytému pro skupinovou terapii H.E.A.R.T. (Embodied and Aware Relationships Training) - skupinová cvičení. Trénink schopnosti sebevyjádření.

Práce s hlasem - hlasová výchova, hlas v prostoru, na mikrofon, ve studiu.

Ukázky příspěvků z archivu, natočených v rozhlase s použitím kamer. Jejich rozbor - jak se natočený materiál sestříhá a používá na YouTube, chování hostů ve studiu vzhledem k moderátorovi, posluchačům a kameře. Zdůraznění, že všude na nás dnes číhají kamery, i tam, kde zdánlivě jde jen o mluvený projev. Ať už je to rozhlas nebo beseda v sále.

Tréninkové natáčení. Situace v odlišných pořadech s různými typy moderátorů. Každý účastník bude "hostem" v určitém pořadu u moderátora vždy s jiným přístupem k hostovi. Bude třeba reagovat na odlišné přístupy moderátora, neztratit hlavu, dokázat se přizpůsobit typu pořadu.