Individuální konzultace

Individuální konzultace probíhají v předem dohodnutém prostoru. Nedoporučuji domácí prostředí klienta. Je lépe vyjít ven, do klidného místa.

Při konzultacích vycházím z problému, který si klient vydefinuje. Používám postupy komunikačních technik, ktIeré jsou popsány v jednotlivých kurzech. 

Své problémy, pocity a myšlenky sami sobě překládáme do slov. Slova nesou emoci a energii, ale jsou také omezující. Je jich hodně a je třeba nacházet ta se správným významem. Když se snažíme o sebevyjádření, zjišťujeme, jak těžké to je, jak nás to možná nikdy nikdo neučil, jak málo slov máme ve svém každodenním slovníku.

Pojmenovat a vyjádřit slovy sám sebe a své problémy je základní předpoklad jejich řešení.

Naučíte se používat své jednotlivé součásti tak, aby ony nepoužívaly vás - aby s vámi necvičily vaše emoce, ale aby vám pomáhaly ukázat, co právě cítíte a co opravdu chcete. Poznáte lépe, jak s vámi mluví vaše tělo. Zjistíte, jaká velká omezení vám dávají myšlenky - rozum a jak si z něj děláte sami svého nepřítele. Dozvíte se něco o svém egu a intuici a začnete s nimi komunikovat a vnímat jejich potřeby a vzkazy.

Pracuji s postupy Emočního kódu, který jsem studovala u Dr. Bradleyho Nelsona. Certifikát mi umožňuje používat tuto metodu při konzultacích a seminářích. Pomáhá k rychlejší cestě k podvědomí a přesnějšímu určení emocí. 

Cena: 750kč/hodina konzultace