HAKOMI

Už jsme si zvykli, že nás tělo bolí.

Neptáme se, proč, doktoři nám řeknou, že je to stáří nebo různé nemoci. Proč ale bolí každého něco jiného? Někoho ruce, někoho nohy, někdo má potíže se srdcem, někdo se zažíváním. Většinou tohle všechno přejdeme jen sdělením, že každý je přece jiný.

To je pravda, ale copak nás opravdu nezajímá, v čem jsme jiní než ti druzí? A proč nás bolí nohy, když jsme celý život měli sedavé zaměstnání a proč druhého, který byl horník, třeba vůbec nebolí ruce, ale žaludek?

Tělo je překladatelem našich pocitů, vjemů a zkušeností. Komunikuje s námi svojí vlastní řečí.

Cokoliv se nám v životě stalo, zůstává uloženo v našem těle jako signál, který se může kdykoliv znovu projevit a vynést na povrch znovu pocit, situaci.

Umíme poslouchat svoje tělo? Rozumíme jeho řeči? Komunikace s naším tělem je jednou ze základních komunikačních technik, které jen zapomínáme používat.

Terapeutický systém Hakomi studuje automatické procesy, které se právě teď a tady dějí v člověku. Studuje základní materiál, ze kterého čerpáme ve svých reakcích a jednání. Materiál, který nás zevnitř vede k naší vnější komunikaci se světem.

Reakci na náš vnitřní i okolní svět dávají dohromady tělo a mysl. A mozek se mění ne slovy, ale zkušeností - kolikrát jste řekli dětem, že plotna je spálí? A kolik z nich to nikdy nezkusilo??? 

Základní přednáška s praktickým cvičením - počet účastníků neomezený - délka 2 hodiny

Cena 350kč/osoba

Pro neziskový sektor - 270kč/osoba

Pro státní sektor a seniory - 150kč/osoba